Галузі практики

До сфери наших послуг відносяться послуги щодо вирішення юридичних ситуацій, якими можуть скористатися як звичайні громадяни так і представники бізнесу. Для фізичних осіб ми можемо запропонувати юридичні рішення життєво – побутових обставин. Господарюючим суб’єктам  Юридична практика «Мельничук & Партнери» пропонує абонентське обслуговування господарської діяльності, в тому числі вирішення короткострокових юридичних задач:

1КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

 • консультації у кримінальних справах;
 • захист у кримінальних справах;
 • представлення інтересів потерпілої особи;
 • підтримання цивільного позову у кримінальному процесі;
 • представлення інтересів цивільного відповідача;
 • представлення інтересів свідка під час проведення його допиту;
 • захист підозрюваного (обвинуваченого), підсудного;
 • участь адвоката у досудовому слідстві та у суді;
 • оскарження постанов слідчого та судових рішень;
 • юридичний супровід процесу помилування.

2ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 • надання юридичних консультацій з приводу податкового законодавства;
 • захист прав платників податків під час проведення податковими органами перевірок (планових та позапланових виїзних перевірок, камеральних);
 • здійснення податкового аудиту та розроблення стратегії податкового планування;
 • підготовка заперечень на акт перевірки податкової інспекції;
 • складання скарг на незаконні дії та бездіяльність посадових осіб податкових органів;
 • адміністративне узгодження фінансової звітності, представленої в бухгалтерському та податковому обліках;
 • судове представництво інтересів платників податків у спорах з податковими органами.

3КОРПОРАТИВНІ ВІДНОСИНИ

 • розроблення установчих документів для будь-якої організаційно-правової форми юридичної особи;
 • супровід процедури реєстрації суб’єктів господарювання (ТОВ, ТДВ, ПП, АТ, ФОП, асоціацій, консорціумів, концернів тощо);
 • купівля-продаж готового бізнесу, у тому числі за межами країни;
 • внесення змін до установчих документів юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, (місцезнаходження, квед, посадових осіб, персональних даних осіб);
 • відчуження корпоративних прав;
 • реєстрація громадських організацій, благодійних фондів, політичних партій, кооперативів та ОСББ;
 • отримання статусу неприбутковості;
 • реєстрація друкованого засобу інформації та інформаційного агентства;
 • юридичний супровід реорганізація та ліквідація юридичних осіб;
 • юридичний супровід припинення ФОП;
 • забезпечення отримання дозволів, ліцензій та інших дозвільних документів, необхідних для здійснення господарської діяльності;
 • захист корпоративних прав та вирішення корпоративних спорів.

4МЕДИЧНЕ ПРАВО

 • захист прав пацієнтів;
 • консультування в галузі медичного права;
 • підготовка трудових договорів (контрактів), договорів про надання послуг/виконання робіт, договорів про збереження комерційної таємниці та інших договірних конструкцій, необхідних для провадження медичної практики;
 • консультування щодо оподаткування та ведення господарської діяльності медичним закладом та особою, яка здійснює індивідуальну медичну практику;
 • підготовка документації для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики  та юридичний супровід процедури отримання дозвільної документації;
 • надання правової допомоги під час проходження державної акредитації медичною установою;
 • супроводження діяльності медичних закладів (розробка внутрішньої документації, проектів договорів про надання медичних послуг, внутрішніх клінічних протоколів, зразків згоди пацієнта на медичне втручання, відмови від медичної допомоги та інших документів, необхідних для здійснення медичної практики);
 • підготовка та подача медичної звітності;
 • юридичний супровід сурогатного материнства;
 • реєстрація інтелектуальної власності у сфері медицини;
 • представництво і захист прав та інтересів суб’єктів медичного права;
 • досудове врегулювання конфліктів між медичними закладами, пацієнтами, лікарями;
 • юридичний аутсорсинг.

5ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ У МЕДИЧНІЙ СФЕРІ

 • отримання патенту на винахід або корисну модель на пристрій та\або речовину (медичні інструменти, пристрої діагностики, медичні препарати та ліки;
 • реєстрація знаку на товари та послуги (торговий знак);
 • реєстрація авторського права на: медично-науковий експеримент; медично-терапевтичний експеримент; клінічні дослідження;
 • забезпечення дотримання авторського права третіх осіб та деонтологічних норм під час медичного дослідження;
 • отримання сертифікату додаткової охорони винаходу у сфері медицини (об’єктом якого є активний фармацевтичний інгредієнт лікарського засобу, процес отримання лікарського засобу або застосування лікарського засобу).

6ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • абонентське обслуговування та юридичний аудит;
 • розроблення проектів договорів, протоколів, розпоряджень, рішень, претензій тощо;
 • реєстрація авторських прав, промислових зразків, торговельних марок;
 • супровід зовнішньоекономічної діяльності;
 • юридичний супровід кредитних операцій;
 • правове забезпечення операції з цінними паперами;
 • підготовка тендерної документації;
 • супровід реструктуризації боргу;
 • ведення справ щодо відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом, у тому числі для фізичних осіб;
 • реєстрація майнових прав;
 • отримання сертифікату про наявність форс-мажорних обставин;
 • пошук майна боржника.

7МІГРАЦІЙНІ ПОСЛУГИ

 • продовження строку перебування на території України;
 • оформлення посвідки на тимчасове проживання;
 • оформлення дозволу на імміграцію;
 • оформлення посвідки на постійне місце проживання;
 • оформлення набуття громадянства України.

8ART LAW

Юридичні послуги у сфері мистецтва

 • консультування у сфері авторського права та інтелектуальної власності;
 • реєстрація авторських прав;
 • депонування результатів інтелектуальної діяльності;
 • юридичний супровід та реєстрація художніх галерей, музеїв, благодійних мистецьких фондів, приватних мистецьких аукціонів, творчих спілок, приватних театрів та студій;
 • отримання податкового статусу неприбутковості;
 • юридичний супровід аукціонних торгів;
 • легалізація процесу ввезення та вивозу культурних цінностей;
 • супроводження art-інвестування;
 • реєстрація торгових марок;
 • підготовка договорів купівлі – продажу предметів мистецтва, оренди виставкових залів, послуг галерей, інвестиційних договорів та договорів у сфері авторських відносин, договорів з виконавцями аудіо та відео творів/ художниками;
 • представлення інтересів артистів, виконавців, художників, приватних колекціонерів;
 • участь у переговорах та судовий захист.

9FASHION LAW

Правова підтримка модельного бізнесу та діяльності кутюр’є

 • реєстрація бренду/ торгової марки;
 • реєстрація авторських прав на дизайн виробу;
 • реєстрація промислового зразка;
 • внесення торгових марок і промислових зразків у митний реєстр об’єктів інтелектуальної власності;
 • підготовка та реєстрація договорів про передачу майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності;
 • юридичний супровід створення модельного агентства;
 • договірне врегулювання моделінгу, (розроблення договорів для материнського модельного агентства, а також договорів щодо врегулювання відносин з іноземними модельними агентствами);
 • договірне врегулювання відносин, які виникають з приводу використання результатів фото – та відеозйомки;
 • консультування з правових питань кутюр’є, моделей та модельних агентств;
 • судове представництво.

10СПОРТИВНИЙ АДВОКАТ

 • захист інтересів спортсменів, тренерів та працівників сфери спорту;
 • юридичний супровід створення спортивних клубів, федерацій та інших спортивних інституцій;
 • розроблення індивідуальних трудових контрактів;
 • консультування з питань порушення антидопінгового законодавства;
 • представництво інтересів спортсменів, спортивних клубів, тренерів, працівників сфери спорту в судах та перед арбітражними спортивними колегіями;
 • розроблення статутів, положень, регламентів, дисциплінарних правил, інших документів у галузі спорту;
 • вирішення спорів між клубами, федераціями, спортсменами;
 • медіація під час врегулювання контрактних відносин між спортсменом (тренером, лікарем та іншими спеціалістами) і спортивним клубом, агентом, федерацією;
 • юридичне супроводження проведення в Україні спортивних заходів;
 • ведення юридичного листування та юридичний аутсорсинг діяльності спортивної установити або окремого атлета.

11ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

 • реєстрація авторських прав;
 • реєстрація об’єктів інтелектуальної власності;
 • розроблення проектів договорів:
 1. ліцензійний договір
 2. договір про передачу виключних майнових прав
 3. договір про розподіл майнових прав на службовий твір
 4. договір з працівниками та підрядниками
 5. договори з інвесторами, партнерами і клієнтами
 6. договори в сфері франчайзингу
 7. договори між авторами, винахідниками, заявниками
 8. договори про співіснування торговельних марок (co-existence agreements)
 9. договір між співавторами твору
 10. договір про колективне управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав;
 11. договір про виплату винагороди за використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань
 • реєстрація договорів францайзингу (франшизи);
 • управління франшизою;
 • управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав.

12ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ

 • консультування та підготовка юридичних документів;
 • представлення інтересів в  державних органах та судове представництво;
 • юридичний супровід відшкодування моральної та матеріальної шкоди;
 • поновлення на роботі та стягнення за вимушений прогул;
 • стягнення заборгованості по заробітній платі та компенсацій;
 • оформлення права власності та права користування на земельну ділянку;
 • спадкові справи (визнання долі в спадковому майні, визнання заповіту недійсним, усунення від спадкування);
 • захист прав споживачів;
 • повернення депозитних вкладів;
 • оскарження умов кредитного договору, договору застави та поруки;
 • оскарження дій банку та інших фінансових установ;
 • розірвання шлюбу та визнання місця проживання дитини;
 • стягнення аліментів та поділ майна подружжя;
 • визнання батьківства та позбавлення батьківських прав;
 • юридичний супровід процесу усиновлення;
 • захист честі та ділової репутації, спростування недостовірної інформації;
 • захист немайнових прав фізичної особи;
 • представлення інтересів під час ДТП;
 • вирішення адміністративних справ;
 • встановлення фактів, що мають юридичне значення.

13АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО

 • захист авторських прав архітектора;
 • юридичний супровід архітектурної діяльності;
 • юридичне забезпечення реставраційних робіт пам’ятників архітектури та культурної спадщини;
 • отримання дозвільних документів на будівельні роботи СС-2, СС-3 по всій території України;
 • отримання технічних умов (ТУ);
 • узгодження генплану;
 • експертиза об’єктів будівництва СС-2, СС-3;
 • отримання містобудівних умов та обмежень (МУО);
 • оформлення будівельного паспорта;
 • отримання дозволу на початок проведення будівельних робіт;
 • введення об’єкта будівництва в експлуатацію;
 • виготовлення технічного паспорта;
 • оформлення свідоцтва і реєстрація права власності;
 • узаконення самовільного будівництва;
 • зміна функціонального призначення житлового/нежитлового приміщення;
 • виділення земельної ділянки, зміна цільового призначення під будь-який вид будівництва;
 • укладення угод оренди земельної ділянки для будівництва багатоповерхового будинків;
 • здійснення геодезичного контролю за будівництвом та проведення топографічної зйомки;
 • консультування, планування та кошторис майбутнього об’єкта будівництва;
 • юридична експертиза усіх видів угод, пов’язаних із супроводом будівництва;
 • розробка та узгодження умов договорів будівельного підряду, підряду на виконання проектних робіт;
 • супровід інвестиційних проектів, пов’язаних із забудовою земельних ділянок, розробка й супровід реалізації договорів генпідряду з будівельними компаніями;
 • юридичний супровід інвестування будівництва – визначення оптимальних механізмів, погодження тексту договорів, вирішення проблемних питань під час виконання договорів;
 • укладення договорів в рамках державно-приватного партнерства;
 • участь у переговорах із контрагентом;
 • консультування з питань оподаткування;
 • представництво та захист інтересів засновників та виконавців будівництва у суді;
 • представництво у відносинах з правоохоронними органами.

14GAMING & CYBERSPORT

 • юридичне врегулювання відносин між стейкхолдерами кіберспортивної індустрії (укладання договорів про співпрацю між гравцем та клубом, про трансфер гравця від одного клубу до іншого, про організацію змагань, маркетингових договір тощо);
 • юридичний супровід інвестування у кіберспорт;
 • підготовка документів для розроблення комп’ютерних програм;
 • юридичний супровід спонсорських угод та реклами на стрімах;
 • реєстрація персонального бренду гравця чи клубу;
 • оформлення ліцензій на проведення турнірів;
 • підготовка угод щодо продажу прав на трансляцію змагань;
 • узгодження стрімінгових прав, прав укладати спонсорські та рекламні контракти, прав розміщувати логотипи й назви брендів під час турніру, прав на виготовлення і розповсюдження товарів із символікою гри;
 • вирішення ESports спорів;
 • захист авторських прав в ESports -сегменті;
 • врегулювання візових питань для кіберспортсемнів;
 • юридичне врегулювання дистрибуції відеогри та використання контенту відеогри;
 • комплаєнс у кіберспорті.

15СУПУТНІ ПОСЛУГИ

 • медіація та ведення переговорів;
 • нотаріальні послуги;
 • адвокатське зберігання документів;
 • отримання витягів з Державного земельного кадастру;
 • землевпорядні роботи;
 • послуги перекладача;
 • послуги по нотаріальному засвідченню перекладів документів.

Замовити консультацію

  Ми працюємо

  Понеділок — п’ятниця з 10:00 до 18:00
  Субота — вихідний
  Неділя — вихідний