ПУБЛІЧНИЙ  ДОГОВІР

купівлі- продажу товарів, надалі – «Договір»

Даний договір є офіційною пропозицією будь-якій особі, незалежно від її статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), укласти договір купівлі-продажу товарів та адресований необмеженому колу осіб, його умови є однаковими для всіх осіб (покупців) без надання переваги одному покупцю перед іншим.

Публічний договір опублікований на сайті https://www.melnychuk-partners.com.

Стаття 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Публічна оферта (далі – «Оферта») – публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі – «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.2. Товар – об’єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на сайті Інтернет-магазину та поміщений у кошик, або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.

1.3. Інтернет-магазин – сайт Продавця за адресою www. melnychuk-partners.com створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет.

1.4. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, яка отримує від Продавця інформацію щодо товару, розміщує замовлення на купівлю товару, який представлений на сайті Інтернет-магазину для цілей, що не пов’язані зі здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа чи фізична особа-підприємець.

1.5. Продавець – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА «МЕЛЬНИЧУК І ПАРТНЕРИ», ідентифікаційний код 41463436, яке створене і діє відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Покупцем на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

2.2. Договір має юридичну силу відповідно до приписів статей 633, 641, 642 Цивільного кодексу України та є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

2.3. Покупець підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування цього Договору, що є свідченням того, що Сторони досягли згоди з усіх істотних умов.

2.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:

  • факт реєстрації Покупця в Інтернет-магазині Продавця та оформлення замовлення Товару через Інтернет-магазин Продавця;
  • оплата Товару Продавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках Інтернет-магазину Продавця за посиланням https://www.melnychuk-partners.com та/або з використання відповідного платіжного сервісу;
  • письмове (в тому числі в електронній формі – засобами електронної пошти) повідомлення Продавця про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, зазначену на сайті https://www.melnychuk-partners.com;
  • оформлення замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаними в розділі контактів Інтернет-магазину.

2.5. Шляхом укладення цього Договору Покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, ціну та порядок оплати вартості товару, умови доставки товару (якщо ця послуга передбачена), відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору.

Стаття 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. В рамках та на підставі Договору Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити такий Товар.

3.2. Право власності на Товар переходить Покупцю в момент зарахування коштів, які становлять вартість Товару або формують суму загального замовлення, на банківський рахунок Продавця.

3.3. Ризики випадкової втрати або пошкодження Товару:

  • переходять до Покупця або його представника з моменту отримання Товару Покупцем в пункті видачі Товару при самостійній доставці Товару Покупцем;
  • переходять до Покупця або його представника з моменту отримання Товару Покупцем під час доставки кур’єрською службою Продавця;
  • переходять до Покупця або його представника з моменту передачі Продавцем товару в службу доставки поштово-транспортної компанії, що була обрана Покупцем.

3.4. Ціни на Товари визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті Інтернет-магазину. Всі ціни на Товари та послуги вказані на сайті у гривнях. Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон’юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

3.5.  Вартість Товару, яка вказана на сайті Інтернет-магазину не включає в себе вартість доставки Товару Покупцю. Вартість доставки Товару Покупець сплачує  відповідно до діючих тарифів служб доставки поштово-транспортних компаній та сплачується Покупцем самостійно та безпосередньо перевізнику.

3.6. Вартість Товару, яка вказана на сайті Інтернет-магазину, не включає в себе вартість доставки Товару на адресу Покупця кур’єрською службою Продавця. Вартість кур’єрської доставки визначається, згідно діючим тарифом на день оформлення замовлення. Кур’єрська доставка службою Продавця є можливою виключно в територіальних межах містка Києва та оплачується Покупцем додатково на банківський рахунок Продавця або безпосередньо представнику кур’єрської служби Продавця.

3.7. Зобов’язання Покупця по оплаті Товару/доставки товару кур’єрською службою Продавця вважаються виконаними з моменту надходження коштів на рахунок Продавця.

Стаття 4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Покупець самостійно оформлює замовлення в Інтернет-магазину через форму «Кошик», або зробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаними в розділі контактів Інтернет-магазину.

4.2. Продавець має право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

4.3. При оформленні замовлення Покупець зобов’язується надати наступну обов’язкову  інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення:

4.4.1. прізвище, ім’я Покупця;

4.4.2. адреса, за якою слід доставити Товар;

4.4.3. контактний телефон.

4.4.4. ідентифікаційний код для юридичної особи або фізичної-особи підприємця.

4.4. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.

4.5. При оформленні замовлення через оператора Продавця Покупець зобов’язується надати інформацію, зазначену в п. 4.3 цієї Оферти.

4.6. Узгодження Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину або при оформленні Замовлення через оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця вносяться до бази даних Продавця.

4.7. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні замовлення.

4.8. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної  пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення замовлення, Покупець підтверджує наступне:

а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);

б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, що встановлені Законом України “Про захист персональних даних”, про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

Стаття 5. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

5.1. Продавець зобов’язаний:

5.1.1. Передати Покупцеві товар у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця.

5.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання замовлення Покупця.

5.2. Продавець має право:

5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.

5.3 Покупець зобов’язується:

5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину.

5.3.2 На виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару.

                 Стаття 6. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір укладено на території України. Відносини, які виникають на підставі цього Договору та/або у зв’язку з його виконанням врегульовуються відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Договір є безстроковим, тобто є таким, що укладений на невизначений строк та діє:

  • до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань;
  • до моменту розірвання договору однією із Сторін;
  • внаслідок його припинення з підстав передбачених діючим законодавством;

6.2. Одностороння відмова від зобов’язанням за цим Договором можлива виключно з підстав та в порядку, відповідно до законодавства.

6.3. Продавець має право вносити зміни в цей Договір в односторонньому порядку. Зміни в цей Договір вносяться шляхом їх публічного оприлюднення на офіційному сайті Продавця.

6.4. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

6.5. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, якщо це спричинено невідворотними діями за обставин непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити. Перелік таких обставин (форс-мажорні обставини) визначається Сторонами відповідно до Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні». Протягом часу дії форс-мажорних обставин Сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик настання наслідків форс-мажорних обставин.

6.6. Покупець має право на повернення Продавцеві непродовольчого товару належної якості, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Покупець має право на повернення товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі. Повернення товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, упаковка, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцю за оплату Товару. Перелік товарів, що не підлягають поверненню на підставах, передбачених у цьому пункті, затверджується Кабінетом Міністрів України.

6.7. Повернення Покупцеві коштів, що становлять вартість товару належної якості здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п. 6.6. Договору, чинним законодавством України.

6.8. Вартість товару підлягає поверненню шляхом банківського переказу на рахунок Покупця. Повернення Товару належної якості за адресою Продавця, здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем Покупцеві не відшкодовується.

6.9. Покупець не має права відмовитися від товару належної якості, якщо товар має індивідуально-визначені властивості та був виготовлений за індивідуальним замовленням Покупця, тобто товар не може бути проданий іншим особам або може бути проданий лише з істотними фінансовими втратами для Продавця, оскільки містить індивідуально-визначені характеристики, замовлені Покупцем, зокрема: матеріали, розміри, оздоблення, індивідуальний дизайн,  нанесення символів, написів, логотипів та ін.

6.10  Ухилення з боку Покупця від отримання товару належної якості не є його відмовою від Договору чи товару, оскільки Товар за даним Договором виготовляється за індивідуальним замовленням Покупця, а відповідно до статті 13 Закону України «Про захист прав споживачів», Покупець не має права розірвання даного Договору в односторонньому порядку. У разі необґрунтованої відмови Покупця від отримання Товару, що відповідає  індивідуальному замовленню Покупця та/або вимогам кількості та якості, товар повертається Продавцю (відправнику), оплата зворотного пересилання Товару здійснюється за рахунок Покупця та вартість Товару Покупцю не повертається.

6.11. Максимальна відповідальність Продавця перед Покупцем, що походить із або пов’язана з продажем або використанням будь-яких Товарів, що передані Покупцю згідно цього Договору, незалежно від того, чи є ця відповідальність наслідком претензії по виконанню умов цього Договору, недодержання гарантії, делікту, включаючи недбалість і подібні упущення, не повинна ні за яких обставин, виключаючи випадки, коли результатом недбалої роботи і подібних упущень зі сторони Продавця явилась смерть або тілесні пошкодження, перевищувати фактичну суму, виплачену Покупцем Продавцю за дану одиницю Товару, що передана відповідно до цього Договору. Покупець виражає свою згоду з тим, що ні за яких обставин Продавець не може бути відповідальним за втрату прибутку або за будь-які побічні, випадкові або непрямі збитки, незалежно від причини їх виникнення.

6.12. Відповідальність за вибір розмірів, матеріалів, параметрів, дизайну та інших індивідуально-визначених характеристик Товару у повному обсязі покладається на Покупця. Продавець не несе відповідальність за визначення індивідуальних характеристик Товару, вказаних Покупцем у замовленні.

6.13. Усі спори, що пов’язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.14. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів протягом 90 календарних днів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до норм матеріального та процесуального права України.